Specialist in VVE beheer

Beheer van Vereniging van Eigenaren van commercieel vastgoed, winkelcentra en kantoren, is waar Ericis zijn focus op heeft. Onze opdrachtgevers zijn gebouweigenaren en Vereniging van Eigenaren van bedrijfsverzamelgebouwen. Persoonlijke aandacht is onze kracht.

Ontzorgen

De wens van iedere eigenaar is vastgoed zonder problemen. Om dit te realiseren is een goed functionerende Vereniging van Eigenaars (VvE) nodig. Goed beheer vergt deskundigheid op het gebied van administratie, planning en technisch inzicht. Onze professionele beheerders zorgen voor waarborging van de continuïteit, vakkundig administratief- en technisch beheer en bovenal voor onafhankelijkheid. Ericis draagt zorg voor kwalitatief beheer op zowel bestuurs- als technisch niveau, zodat eigenaren worden ontzorgd. Het beheer wordt uitgevoerd op basis van betrokkenheid en nauwe samenwerking met het bestuur en de technische commissie. Wij streven dan ook naar kwaliteit, goede contacten door middel van de juiste communicatie en het bieden van een zeer goede service door een snelle reactie en afhandeling.

Werkzaamheden

Onze diensten stemmen wij af op de wens van de klant. Vanuit drie disciplines, secretarieel, administratief en technisch wordt bepaald op welke wijze de werkzaamheden ingevuld worden:

wat doen we

Secretariële / bestuurlijke ondersteuning

 • Organiseren en notuleren van de algemene ledenvergadering en bestuursvergaderingen
 • Beheren van het verzekeringspakket en afhandelen schadeclaims
 • Bijhouden van mutaties ledenbestand
 • Informeren van nieuwe leden over het lidmaatschap
 • Vast aanspreekpunt voor leden en leveranciers
 • Beheren van het (digitale) archief
 • Toezien op de naleving van het huishoudelijk reglement

Financieel beheer

 • Voeren van een actuele en inzichtelijke administratie
 • Facturen toetsen aan geleverde werkzaamheden en uitvoeren betalingsverkeer
 • Incasseren jaarcontributie, verrekening servicekosten en debiteurenbewaking
 • Aangifte BTW
 • Versturen BTW brieven aan leden (indien VvE niet BTW plichtig is)
 • Opstellen financiële stukken, jaarrekening, begroting
 • Organiseren van een kascontrole

Technisch beheer

 • Opstellen en zorgdragen voor het uitvoeren van het meerjarenonderhoudsplan
 • Opstellen van programma van eisen, aanvragen en vergelijken offertes
 • Afsluiten van onderhoudscontracten
 • Planning, coördinatie en kwaliteitscontrole van dagelijkse onderhoudswerkzaamheden
 • Zorgdragen voor de uitvoering en kwaliteitscontrole van onderhoud
 • Informeren van bestuur over dienstverleners en hun werkzaamheden
 • Opname en afhandeling van klachten en storingsmeldingen
 • Opnemen meterstanden water, elektra en gas
 • Sleutelbeheer

Projecten

 • VvE Gouwe Hof
 • VvE Zuidstaete
 • VvE Coenecoophof
 • VvE De Zilvermijn Gouda
 • VvE Westbaan

Bent u op zoek naar persoonlijk en professioneel VvE Beheer? Neem gerust contact met ons op!

wij zijn trots om samen te werken met onze opdrachtgevers

logo-park

MEER WETEN OVER WAT ERICIS DOET, MET WIE EN WAAR WE ACTIEF ZIJN? BEKIJK ONZE PROJECTEN.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt