De Batterijen

 

In 2002 heeft de gemeente Veenendaal Ericis gevraagd om bedrijventerrein De Batterijen met parkmanagement te ondersteunen. De Batterijen, strategisch gelegen ten noorden van de A12 met een oppervlak van 36 ha., is het eerste bedrijventerrein in Veenendaal waar parkmanagement voor was ingevoerd. Door parkmanagement te hebben toegepast is De Batterijen niet alleen een aantrekkelijke vestigingslocatie, maar garandeert het ook voor de toekomst een veilig, goed onderhouden en efficiënt bedrijventerrein.

Op dit bedrijventerrein was Ericis ondermeer verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van het parkmanagement op dit bedrijventerrein in de navolgende disciplines:

•  Opstellen van de juiste juridische structuur, waarbij gekozen is voor de coöperatieve vereniging. Hierbij is voor het nieuw te ontwikkelen deel van het bedrijventerrein een verplicht lidmaatschap ingesteld voor de grond- en gebouweigenaren. De bedrijven die zich reeds op het terrein gevestigd hebben nemen op vrijwillige basis deel aan de Coöperatieve vereniging:              •   Opstellen van de juiste rekenmethodiek voor de doorbelasting van de contributie
•   Vertaling van het beeldkwaliteitplan naar een voorstel voor de roenstructuren in het gebied
•   Advisering en het opstellen van onderhoudschema’s voor de groenstructuren
•   Aanbesteding van de aanleg en onderhoud collectieve groenvoorziening en kunstobject
•   Het ontwerpen, opstellen en aanbesteding van een gebiedsbeveiligingsplan met camera’s en slagbomen
•   Bewegwijzering op het bedrijventerrein
•   Communicatie tussen bedrijven en gemeente
•   Inventarisatie optioneel pakket van collectieve diensten

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt