Charloisse Poort

 

In opdracht van de Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort (PCP) voert Ericis het parkmanagement uit op het bedrijventerrein ‘Charloisse Poort’. De ondernemers en de gemeente Rotterdam hebben het initiatief genomen om het bedrijventerrein met parkmanagement te ondersteunen, zodat een kwalitatief hoogwaardig terrein en een beter ondernemersklimaat kunnen worden gerealiseerd. Op het bedrijventerrein Charloisse Poort, gelegen aan de A15, zijn circa 100 ondernemingen gevestigd van uiteenlopende sectoren.

Het basispakket van voorzieningen voor het bedrijventerrein ‘Charloisse Poort’ bestaat uit:

  •  Collectief bedrijfsverwijssysteem
  •  Collectieve beveiliging van het openbaar gebied, middels   camerabewaking en surveillance
  •  Veilig ondernemen
  •  Parkmanagementorganisatie

Voor de collectieve inkoop van diensten en voorzieningen is een inventarisatie verricht onder de ondernemers. Optioneel kan elke ondernemer afzonderlijk gebruik maken van de raamovereenkomsten die door de vereniging PCP zijn/worden afgesloten:

  •  Glasvezelnetwerk
  •  Verzekeringspakket
  •  Afvalinzameling
  •  Huisnummerborden
  •  Vervoermanagement
  •  Objectbeveiliging (alarmopvolging, abonnement meldkamer,   camerabewaking)

Voor meer informatie over parkmanagement op Charloisse Poort zie www.charloissepoort.nl.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt