Parkmanagement is de toekomst!

Nederland kan niet meer om de verduurzaming van werklocaties heen. Bedrijventerreinen, winkelcentra en stationslocaties zijn hot! Goed georganiseerde en vitale werklocaties zijn cruciaal voor het nieuwe werken in deze tijd. Waardebehoud, krachtenbundeling, uitstraling, duurzaamheid én bereikbaarheid zijn voorwaarden voor een futureproof terrein. Parkmanagement is dé vorm om de gewenste ambities te bereiken en innovatieprocessen te versnellen, waarbij bedrijfsleven en overheid samenwerken.

Meerwaarde van parkmanagement

Parkmanagement verkleint de kans op criminaliteit, gaat verpaupering tegen, voorkomt leegstand en minimaliseert wildgroei in parkeren. Het verbetert de concurrentiepositie, het imago en vestigingsklimaat, waardoor ook de werkgelegenheid in tact blijft of zelfs wordt uitgebreid. Ondernemers zijn verzekerd van een waardevaste investering, toekomstig rendement en inkoopvoordelen

Allround en handen uit de mouwen!

Ericis gaat met u de uitdaging aan om bedrijventerreinen, winkelcentra en/of stationslocaties slimmer te vitaliseren. Als allround organisatie, werkt Ericis sinds 1999 in opdracht van de overheid en het bedrijfsleven.

We gaan praktisch, resultaatgericht en eigenzinnig te werk. Of het nu gaat om de uitvoering of het denkwerk: wij zijn er voor u!In nauwe samenwerking met ondernemers en overheid worden concrete afspraken gemaakt over wie doet wat, wanneer, waar en wat kost het. Maatwerk dus, met een creatieve aanpak, waarbij heldere communicatie en transparantie vanzelfsprekend zijn.

Samen Sterk: BIZ of ondernemersfonds

Ericis adviseert en ondersteunt gemeente en ondernemers bij alle stappen tijdens de oprichting van een ondernemersfonds of BIZ-traject; de Bedrijveninvesteringszone. Op veel werklocaties willen ondernemers gezamenlijk investeren om de veiligheid of aantrekkelijkheid van het gebied te verhogen. Het ontbreekt echter vaak aan de benodigde financiering, een evenwichtige verdeling van de kosten en goede afspraken met de gemeente over wederzijdse verantwoordelijkheden.

Wij ondersteunen overheid en bedrijfsleven bij de draagvlakmeting, procesbegeleiding, begeleiding van het opstellen van een businessplan en het opstellen en uitvoeren van een beheersplan

Samen besparen

Samen sta je sterk, óók in het bedrijfsleven. Ericis streeft naar duurzaam ondernemerschap op elke werklocatie. Collectief inkopen levert besparingen op in tijd en geld, met behoud van kwaliteit. Op basis van vrijwillige deelname en financieel draagvlak kan voor de ondernemers een keuzepakket naar wens worden samengesteld. Met behulp van een Quickscan onderzoeken we snel en efficiënt aan welke collectieve inkoopdiensten behoefte is. Vervolgens hanteert Ericis bij de invulling van het keuzepakket het Triple-P principe en zet offertetrajecten zowel lokaal, regionaal als landelijk uit.

wij zijn trots om samen te werken met onze opdrachtgevers

logo-park

MEER WETEN OVER WAT ERICIS DOET, MET WIE EN WAAR WE ACTIEF ZIJN? BEKIJK ONZE PROJECTEN.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt