GOUDSE POORT 

 

De revitalisatie van het bedrijventerrein Goudse Poort en de grootschalige herstructureringskosten zijn directe aanleiding geweest tot het initiëren van parkmanagement op Goudse Poort (62,5 ha). Ericis is in dit project zeer nauw betrokken geweest tijdens de initiatief-, definitie- en voorbereidingsfase van het parkmanagement op het bedrijventerrein Goudse Poort. Sinds 2008 voert Ericis ook het operationeel parkmanagement uit.

Het bewerkstelligen van een kwaliteitslag op Goudse Poort is een gezamenlijk belang. De invoering van parkmanagement is in zeer nauwe samenwerking tussen de vastgoedeigenaren en gemeente Gouda tot stand gekomen. De gebouweigenaren op Goudse Poort bundelden in 2002 officieel hun krachten in de Belangenvereniging Goudse Poort (BVGP). De BVGP heeft tot doel Goudse Poort op een duurzame wijze te laten beheren en heeft mede daarom parkmanagement ingevoerd. Het draagvlak is groot, circa  van de gebouweigenaren participeert op vrijwillige basis in de BVGP. In 2004 is de gemeente Gouda gestart met de revitalisatie en inmiddels in een groot aantal van de wegen op Goudse Poort aangepakt. Het parkmanagement op Goudse Poort richt zich in eerste instantie op de inrichting en het onderhoud van het openbare gebied, vervoermanagement en veiligheid.

Om de veiligheid op het bedrijventerrein te verbeteren is een proactief camerabewakingsysteem aangelegd, de surveillancedienst is continu aanwezig en er wordt periodiek nauw overleg gevoerd met gemeente, politie, brandweer en ondernemers op Goudse Poort. Het bedrijvenpark heeft sinds 2005 het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Ericis bekleedt een belangrijke regisseursrol bij de aanvraag en in het (her)certificeringstraject.

In het kader van vervoermanagement is de Goudse Poort Expresse operationeel. Een zeer frequente buspendel tussen Gouda NS CS-station en het bedrijventerrein, waardoor de bereikbaarheid via het openbaar vervoer sterk verbeterd is. Aanvullend kunnen ondernemers gebruik maken van diverse subsidiemogelijkheden op het gebied van mobiliteit voor o.a.: vanpools, carpooling, OV-fietsen/scooters en digitale reis- en vertrekwijzers.

Op Goudse Poort is ook veel aandacht voor business-to-business zaken en is inmiddels een uitgebreid dienstenpakket beschikbaar voor de ondernemers. Het keuzepakket wordt op basis van draagvlak en financiële haalbaarheid stap voor stap uitgebreid.

De volgende diensten kunnen de ondernemers afnemen:
•  Alarmopvolging en objectbeveiliging
•  Abonnement centrale meldkameraansluiting
•  Bedrijfsverwijssysteem
•  Fietsreparatieservice
•  Verzekeringspakket

Voor meer informatie over parkmanagement op Goudse Poort zie www.goudsepoort.nl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt