OOSTAMBACHT 

 

Ericis voert het parkmanagement uit op het bedrijvenpark Oostambacht in opdracht van de Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht (VBBO), om zo de kwaliteit van het terrein te bewaken. Oostambacht is een representatief terrein (18,6 ha) dat goed bereikbaar is door haar ligging aan de A12, nabij de A4 en met een eigen Randstadrailhalte. De ondernemers op Oostambacht kunnen profiteren van een uitgebreid pakket aan collectieve diensten.

In nauw overleg met de gebouweigenaren, ondernemers en de VBBO is in 2009 begonnen met de opstart van parkmanagement. Middels een extra financiële impuls vanuit de gemeente en met subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland is in 2012 is een groot aantal collectieve diensten verder uitgebouwd en zijn nieuwe diensten opgestart.

Het parkmanagement basispakket bestaat uit:

  • Collectieve mobiele surveillancedienst
  • Keurmerk Veilig Ondernemen
  • Collectief bewegwijzeringssysteem
  • BHV- en AED-cursussen
  • Gladheidbestrijding in de openbare ruimte (aanvullend aan gemeentelijk strooiregime)

Optioneel kunnen ondernemers ook gebruik maken van verschillende raamovereenkomsten voor:

  • Gladheidbestrijding op de private kavel
  • Glasvezelnetwerk
  • Objectbeveiligingsdiensten
  • Verzekeringspakket

Voor meer informatie over parkmanagement op bedrijvenpark Oostambacht:  www.bedrijvenparkoostambacht.nl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt