GOUWE PARK 

 

Om het bedrijventerrein ook in de toekomst mooi en veilig te houden, wordt voor Gouwe Park een uniek gezamenlijk beheerconcept gehanteerd: parkmanagement. Gouwe Park wordt gerealiseerd als duurzaam en kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein dat plaats biedt aan bedrijven uit de regio. Dit bedrijventerrein, grenzend aan de rijkswegen A20 en A12, gelegen ten westen van Gouda, heeft een oppervlak van circa 65 ha.

Parkmanagement wordt op initiatief van het Bedrijvenschap Regio Gouda ontwikkeld en is verplicht voor alle vastgoedeigenaren. Het Bedrijvenschap heeft Ericis in 2007 de opdracht gegeven voor de opzet van parkmanagement voor het bedrijventerrein.

Het ambitieniveau voor Gouwe Park is vastgesteld en het basispakket bestaat uit:
•  Collectieve beveiliging van het openbaar gebied
•  Vervoermanagement
•  Collectief bedrijfsverwijssysteem

Daarnaast kunnen bedrijven gezamenlijk, dan wel individueel een keuzepakket afnemen met aanvullende diensten, zoals de collectieve inkoop van energie, onderhoud van het private groen, beveiliging per object en afvalinzameling.

Het parkmanagement voor Gouwe Park is gericht op goed ondernemerschap, waarbij het behalen van economisch voordeel voor de aangesloten leden hand-in-hand gaat met de zorg voor een hoogwaardig bedrijventerrein, een prettige, veilige werkomgeving en aandacht voor het milieu. Wij noemen dat ‘duurzaam ondernemen’.

Het duurzame parkbeheer garandeert de ondernemers op Gouwe Park:
•  Hoogwaardige kwaliteit van de bedrijfsomgeving
•  Behoud en verbeteren van vastgoedwaarde
•  Veiligheid
•  Goede bereikbaarheid
•  Prijsvoordelen door collectieve inkoop van diensten

Voor meer informatie over parkmanagement Gouwe Park zie www.vvegouwepark.nl en www.gouwepark.nl

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt