RUYVEN

 

Bedrijvenpark Ruyven bestaat sinds 1997 en is een representatief, goed bereikbaar bedrijventerrein door de ligging pal naast de A13. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft Ericis in 2004 gevraagd de opzet en implementatie van het parkmanagement voor Ruyven voor te bereiden. Parkmanagement is een uitstekend instrument om efficiënt en gebiedsgericht met ondernemers te communiceren over de gang van zaken.

Voor de ondernemers levert krachtenbundeling een gezamenlijke belangenbehartiging en kwaliteitswinst op. Met parkmanagement is een belangrijke stap gezet om het beheer, de kwaliteit en veiligheid op het bedrijvenpark Ruyven te waarborgen. Daarover zijn tussen de ondernemersvereniging en Ericis afspraken gemaakt over:

  • Veiligheid: er is een collectieve mobiele surveillance in de avond en nacht, er is collectief cameratoezicht in de openbare ruimte en er is een actieve KVO-werkgroep waarin alle lokale veiligheidspartners vertegenwoordigd zijn.
  • Collectieve bewegwijzering
  • Financiële en ledenadministratie
  • Secretariaatsvoering van de vereniging en communicatie met de leden

Voor meer informatie over parkmanagement op Ruyven zie www.ruyven.nl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt