Medel

 

Bij de totstandkoming van Medel is één van de hoofduitgangspunten geweest dit bedrijvenpark een zeer kwalitatief hoogwaardige uitstraling van de groenvoorziening te geven. Door de kwaliteit en de veiligheid van het bedrijvenpark te waarborgen, dient verpaupering te worden voorkomen. De levensduur van het bedrijvenpark wordt hierdoor verlengd en grootschalige herstructureringskosten voorkomen.

Het beheer en onderhoud van het openbare gebied vormt een onderdeel van het parkmanagement. De Coöperatie Medel gaat de groenvoorziening beheren en onderhouden. De Coöperatie beslist het gewenste (hogere) kwaliteitsniveau van de groenvoorziening. Door een extra bijdrage beschikbaar te stellen kan de Coöperatie het onderhoud intensiveren en een hoger kwaliteitsniveau worden bereikt.

Het beheer en onderhoud van het openbaar gebied dient hiervoor te worden overgedragen van de gemeente Tiel naar het Industrieschap Medel. Ericis heeft hiervoor in opdracht van het Industrieschap Medel en in samenwerking met de gemeente Tiel een protocol opgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten aangaande de overdracht van het beheer en onderhoud, de verantwoordelijkheden, de beheervisie, het basis onderhoud- en frequentieniveau en financiële verplichtingen verankerd.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt