RIVIUM

 

Bedrijvenpark Rivium is gunstig gelegen aan de A16 en de Nieuwe Maas, vlakbij de Erasmus Universiteit Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport. De Vereniging Parkmanagement Rivium heeft als doel het bevorderen van een goede gang van zaken op het bedrijvenpark met name op het gebied van groenonderhoud, beveiliging, aanzicht en veiligheid van het park en bewegwijzering. Daarnaast draagt de vereniging bij aan samenwerking tussen de gemeente Capelle aan den IJssel en de vastgoedeigenaren ten behoeve van de transitie van Rivium naar een plek voor wonen, werken en ontspannen.

Ericis voert in opdracht van de Vereniging Parkmanagement Rivium het parkmanagement uit, met als doel de kwaliteit van het bedrijvenpark Rivium te bewaken. Het basispakket van zaken die door Ericis geregeld worden, omvat onder andere:

  • Collectieve beveiliging
  • Bewegwijzering
  • Een schoon, heel en veilig bedrijventerrein
  • Beheer en onderhoud van het bedrijventerrein

Voor meer informatie over het parkmanagement op Rivium zie www.rivium.eu

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt